Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym „Urodziny mojego Miasta”

Świetlica szkolna zaprasza do udziału w konkursie  plastycznym „Urodziny mojego Miasta”

Konkurs odbędzie  się w dwóch kategoriach:

Kategoria I –  konkurs indywidualny

Zapraszamy dzieci i młodzież z klas 1 – 6 do wykonania pracy zgodnej z tematem konkursu. Technika wykonania prac dowolna.

Prosimy o włączenie się do konkursu rodziców.

Termin oddania prac do świetlicy szkolnej – 29. 05. 2017 roku.

Kategoria II – konkurs międzyklasowy

W dniu 29 maja wszystkie klasy wykonają pracę plastyczną, dowolną techniką na arkuszu szarego papieru.