SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY:

Naszym celem jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim kształcenie młodego pokolenia.

Uczeń, który ukończy naszą szkołę ma być aktywny, ciekawy świata, tolerancyjny, odpowiedzialny, szczery, świadomy swoich praw i obowiązków oraz praw innych ludzi.

Pragniemy, aby nasz absolwent był młodym człowiekiem, który:

– bardzo dobrze posługuje się ojczystym językiem polskim;

– zna historię własnego kraju, miasta i regionu;

– rozwija swoje zainteresowania;

– potrafi określić swoje potrzeby;

– wie co sprzyja, a co zagraża zdrowiu;

– potrafi odrzucić niekorzystną, szkodliwą propozycję spędzania czasu;

– zna i wykorzystuje zasady dobrego wychowania;

– dobrze posługuje się językiem angielskim w typowych sytuacjach;

– przetwarza informacje i posługuje się prostymi programami komputerowymi oraz dobrze radzi sobie z technologią komputerową;

– umie korzystać z różnych źródeł wiedzy i czyta ze zrozumieniem;

– umie przygotowywać się do sprawdzianów i prac klasowych;

– pomaga innym i wspólnie z rówieśnikami rozwiązuje problemy;

– jest wrażliwy na problemy innych;

– umie się bawić wspólnie z innymi.

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 17 kontynuują naukę w

Gimnazjum nr 11

http://www.gim11.lublin.pl/

Gimnazjum nr 3

http://www.gimnazjum3.lublin.pl/

Gimnazjum nr 10

http://www.g10-lublin.home.pl/

 


Data utworzenia/modyfikacji wpisu: 17 września 2014