Świetlica Szkolna czynna pn-pt od 7.00-16.00

 

Wychowawcy: Barbara Garbacka

        Irena Wideńska

 

Regulamin Świetlicy

1. W świetlicy jesteśmy po to, aby pilnie i systematycznie się uczyć oraz miło i przyjemnie spędzać wolny czas

2. Dbamy o estetykę pomieszczenia

3. Szanujemy rzeczy własne i kolegów

4. Bierzemy czynny udział w zajęciach świetlicowych

5. Po obiedzie odrabiamy prace domowe

6. Przezwyciężamy nasze błędy i pracujemy nad swoim charakterem

7. Przestrzegamy regulaminu i staramy się, aby świetlica była naszym drugim domem

 

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy

1. Kształtowanie procesów społeczno-moralnych, umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi oraz posługiwania się ważnymi i kryteriami zachowań

2. Rozwijanie zainteresowań indywidualnych

3. Rozwijanie wyobraźni, inicjatywy, pomysłowości oraz umiejętności wyrażania w dostępnych formach ekspresji

4. Rozwijanie zainteresowań estetycznych, zdolności odczuwania piękna i potrzeby obcowania z nim

5. Wyrabianie poczucia przynależności narodowej

6. Kształtowanie właściwych nawyków życia codziennego

7. Kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska

8. Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej

9. Wspomaganie procesu dydaktycznego

10. Wycieczki, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz gry i zabawy

11. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumienie, rozwijanie dziecięcej wyobraźni


Data utworzenia/modyfikacji wpisu: 30 września 2017