KADRA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2017/2018

     mgr  Ewa Bis

edukacja wczesnoszkolna

      mgr Ewa Banaszuk

pedagog

       mgr  Łukasz Bielecki

 przyroda

 biologia

      mgr Joanna Cegłowska

język angielski

      mgr Lidia Chudzik

język polski
plastyka

      mgr  Barbara Garbacka

świetlica

       ks. dr  Robert Jasiak

 religia

mgr Artur Jawiarczyk

 wychowanie fizyczne

mgr Ewelina Kata 

 język polski

mgr Monika Kawerska

 geografia

mgr Ireneusz Krupa

 muzyka

      mgr  Beata Kwiatkowska (dyrektor szkoły)

historia
zajęcia informatyczne

     mgr Agata Madura 

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie do życia w rodzinie

      mgr  Lidia Mazur

biblioteka

        świetlica

      mgr Waldemar Niezabitowski 

fizyka

       mgr  Katarzyna Paluch 

język niemiecki

mgr  Agnieszka Suszczyńska

 edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Szyrma 

 chemia

mgr Irena Wideńska

 świetlica

      mgr  Barbara Zych

edukacja wczesnoszkolna

matematyka

mgr Marzena Żurkowska

 technika

 zajęcia komputerowe

 informatyka

 matematyka

Data utworzenia/modyfikacji wpisu: 16 września 2017