KADRA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2016/2017

     mgr  Ewa Bis

edukacja wczesnoszkolna
wychowanie do życia w rodzinie

      mgr Ewa Banaszuk

pedagog

       mgr  Łukasz Bielecki

przyroda

      mgr Joanna Cegłowska

język angielski

      mgr Lidia Chudzik

język polski
edukacja plastyczna

      mgr Monika Dzida

muzyka

      mgr  Barbara Garbacka

świetlica

       mgr Artur Iwan

wychowanie fizyczne

       ks. dr  Robert Jasiak

religia

      mgr  Beata Kwiatkowska (dyrektor szkoły)

historia
zajęcia informatyczne

      mgr  Janina Łatwińska

edukacja wczesnoszkolna

      mgr  Lidia Mazur

biblioteka

        świetlica

       mgr  Irena Wideńska

świetlica

      mgr  Agnieszka Suszczyńska

edukacja wczesnoszkolna

      mgr  Barbara Zych

edukacja wczesnoszkolna

matematyka

mgr Marzena Żurkowska

technika

zajęcia komputerowe

Data utworzenia/modyfikacji wpisu: 22 września 2016