KADRA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2018/2019

   

    mgr  Beata Kwiatkowska (dyrektor szkoły)

historia

     mgr  Ewa Bis

edukacja wczesnoszkolna

     mgr Ewa Banaszuk

pedagog

      mgr  Łukasz Bielecki

 przyroda

 biologia

         edukacja dla bezpieczeństwa

      mgr Joanna Cegłowska

język angielski

      mgr  Barbara Garbacka

świetlica

      mgr Bogusława Harden

       religia

      ks. dr  Robert Jasiak

 religia

mgr Artur Jawiarczyk

 wychowanie fizyczne

mgr Ewelina Kata 

 edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Kawerska

 geografia

mgr Katarzyna Kowalska

 język polski

       mgr  Lidia Mazur

biblioteka

        świetlica 

        mgr  Marzena Mackiewicz-Radomska

edukacja wczesnoszkolna

mgr  Katarzyna Paluch

 język niemiecki

mgr  Ewa Radko

 język angielski

mgr  Iwona Radziemska

 wychowanie do życia w rodzinie

mgr Edyta Skrzyńska

 muzyka

         plastyka

mgr  Agnieszka Suszczyńska

 edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Szyrma 

 chemia

         fizyka

mgr Irena Wideńska

 świetlica

        mgr Emilia Więcierzewska

język polski

        wiedza o społeczeństwie

        mgr Dorota Wysok

matematyka

        informatyka

       mgr  Barbara Zych

edukacja wczesnoszkolna

mgr Marzena Żurkowska

 technika

 zajęcia komputerowe

 informatyka

 matematyka

 

Data utworzenia/modyfikacji wpisu: 13 grudnia 2018