INFORMACJE O SZKOLE

Typ szkoły publiczna
Czesne, wpisowe
Dojazd autobusy komunikacji miejskiej linii – 1, 13, 45, 161
Działalność dydaktyczna Szkoła Podstawowa nr 17 (od 1951 r.)
Liczba uczniów w klasie do 25
Języki obce język angielski
Zajęcia pozalekcyjne niepłatne – zajęcia sportowo-rekreacyjne, chór, koła przedmiotowe i zainteresowań: przyrodnicze, matematyczne, przedsiębiorczość dla najmłodszych, informatyczne, teatralne,plastyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci z wadami postawy, szkolenie i egzamin na kartę rowerową, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze , koło teatralne, bajkoterapia; ponadto zajęcia dodatkowe w ramach aktualnie realizowanych projektów
Opieka medyczna pielęgniarka szkolna, gabinet stomatologiczny
Dostęp do Internetu podczas zajęć edukacyjnych z technologii informacyjnej w pracowni informatycznej oraz nieograniczony dostęp w godzinach pracy szkoły (7.30-15.30) w Szkolnym Centrum Multimedialnym

 


Data utworzenia/modyfikacji wpisu: 11 września 2016