Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. A.Budzyńskiej przy Szkole Podstawowej nr 17

Zarząd :

Prezes : Lidia Chudzik

Z-ca prezesa: Agnieszka Suszczyńska

Skarbnik: Ewa Ziemba

Sekretarz: Ewa Bis

Cele statutowe :

 1. Popierania i promocja działalności wychowawczej i edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.

 2. Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce, zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 3. Kształtowanie solidarności międzypokoleniowej

 4. Motywowanie uczniów do działań na rzecz ekologii, zdrowego trybu życia, zdrowia fizycznego i psychicznego.

 5. Wdrażanie podstawowych zasad kultury, zdrowej rywalizacji i zachowań prospołecznych.

 6. Motywowanie uczniów do działań na rzecz ekologii, zdrowego trybu życia, zdrowia fizycznego i psychicznego.

 7. Propagowanie twórczości i ideałów życiowych Agaty Budzyńskiej.

 8. Popieranie i promocja młodych, utalentowanych ludzi

 9. Troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wypoczynku dzieci

 10. Troska o swoich członków i służenie im pomocą w potrzebie.

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. Agaty Budzyńskiej działające przy Szkole Podstawowej nr 17 zostało wyróżnione w konkursie „Organizacja Pozarządowa Roku 2016” organizowanym przez Wojewodę Lubelskiego . Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się 16 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim.  

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2018

 1. „Nie ma nudy Za Cukrownią , czyli ferie z kulturą” – edycja IV , całkowity koszt projektu 2365 zł;projekt realizowany dzięki wsparciu miasta Lublin
 2. „Lato służy małym i dużym” – całkowity koszt projektu 4900 zł. ; projekt realizowany dzięki wsparciu miasta Lublin

PROJEKTY REALIZOWANE W  ROKU 2017 

 1. „Kreatywnie poznaję Lublin”- całkowity koszt projektu 4190 zł ; projekt zrealizowany dzięki wsparciu miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta  w 20 17 roku
 2. „Kreatywnie poznaję Lublin”, cz II -całkowity koszt projektu 3900 zł ; projekt zrealizowany w ramach programu Dzielnice Kultury dzięki wsparciu miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta  w 20 17 roku wspólnie z Warsztatami Kultury w Lublinie

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2016

1. Nie ma nudy Za Cukrownią, czyli ferie z kulturą   ( edycja III) – całkowity koszt projektu 2100zł

2. Sportowa przygoda z unihokejem i piłką nożną- całkowity koszt projektu 2397 zł.

3. „Radość tworzenia łączy p0kolenia” – edycja V- projekt realizowany w ramach programu Dzielnice Kultury z Warsztatami Kultury- całkowity koszt 5000zł.

Projekty współfinansowane przez miasto Lublin

Projekty realizowane w roku 2015

1. Nie ma nudy Za Cukrownią, czyli ferie z kulturą ( edycja II) – całkowity koszt projektu 2980 zł

2. Międzypokoleniowa przygoda z zumbą – całkowity koszt projektu – 1800zł

3. Lato służy małym i dużym- rodzinne spotkania z kulturą – projekt realizowany w ramach programu Dzielnice Kultury z Warsztatami Kultury – całkowity koszt projektu 7450zł.

4.Radość tworzenia łączy pokolenia- edycja IV- projekt realizowany w ramach programu Dzielnice Kultury z Warsztatami Kultury – całkowity koszt projektu 11600zł

5. Sportowa przygoda. Od piłeczki do piłki- całkowity koszt projektu 2500zł

Projekty współfinansowane przez Miasto Lublin

 

Realizowane projekty w roku 2014

1. Nie ma nudy „Za Cukrownią”, czyli ferie z kulturą- całkowity koszt zadania 2704,04 zł

2. Sportowa przygoda z gimnastyką artystyczną – całkowity koszt zadania 3755 zł

3. Radość tworzenia łączy pokolenia- edycja II rodzinna; projekt realizowany w ramach programu Dzielnice Kultury z Warsztatami Kultury -całkowity koszt 4650zł

4.Radość tworzenia łączy pokolenia- edycja III; projekt realizowany w ramach programu Dzielnice Kultury z Warsztatami Kultury – całkowity koszt 4000zł

5. „Kolorowe rytmy Za Cukrownią ” – koncert; całkowity koszt zadania 8150zł

Projekty współfinansowane przez  Miasto Lublin

Data utworzenia/modyfikacji wpisu: 9 czerwca 2018