Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 17

 

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego należy w terminie rekrutacji, tj. od 12 lutego 2018 r. do dnia 2 marca 2018 r. dostarczyć do oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami.

Wnioski należy wypełnić poprzez platformę rekrutacyjną dostępną na stronie:

www.rekrutacja.p.lublin.eu

 

Wydrukowany wniosek należy złożyć w formie papierowej jedynie w placówce pierwszego wyboru.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujące w Mieście Lublinie.

 

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  Data rozpoczęcia Data zakończenia

 

1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: 12.02.2018

godz.8.00

02.03.2018

godz.15.00

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22 marca  2018  godz. 12.00
3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia  23 marca 2018  godz. 8.00  27 marca 2018  godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 marca 2018 godz. 13.00

 

5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego.

6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

9. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 16 kwietnia br. od godz. 8.00 do 27 kwietnia br.,
do godz. 15.00

10. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
28 maja br.,  godz. 8.00.

11. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 28 maja br., godz. 8.00 do 30 maja br., do godz. 15.00.

12. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
6 czerwca br. o godz. 10.00.

Składanie wniosków w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapisania dziecka do naszej szkoły.


Data utworzenia/modyfikacji wpisu: 7 lutego 2018