Rekrutacja do klasy I

Rozpoczynają się zapisy do klasy I uczniów :

Zapisy do klas pierwszych  prowadzone będą z wykorzystaniem systemów informatycznych. System rekrutacji  elektronicznej pod adresem

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin

   uruchomiony od 27  marca i aktywny będzie do 07 kwietnia  2017 r. do godz. 14.00

Na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej zapisujemy dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły tj. Betonowa, Ciepła, Cukrownicza,  Dzierżawna ,Gazowa – strona parzysta od nr 6a, do 8, Kawia,  Krochmalna, Lubelskiego Lipca 80 od Stadionowej do Cukrowniczej,  Nadłączna strona parzysta od 2 do 8b,  Przeskok, Radzikowska, Spółdzielcza, Widok,  Włościańska

  • wszystkie dzieci urodzone w roku 2010 r.
  • dzieci z roku 2011 po odbyciu rocznego przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego

Zasady: Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
Aby dokonać zgłoszenia w systemie informatycznym należy wcisnąć przycisk Zgłoś kandydaturę. Po wpisaniu nr PESEL system sprawdzi, czy Państwa dziecko zameldowane jest w obwodzie szkoły i pozwoli uzupełnić wniosek zgłoszeniowy.
Jeżeli numer PESEL dziecka nie jest ujęty w rejestrze systemu informatycznego (dziecko nie jest zameldowane w Lublinie) należy pobrać czysty wniosek, wydrukować go i wypełnić.
Wypełniony i podpisany wniosek zgłoszeniowy należy dostarczyć do szkoły obwodowej, która rozpatrzy wniosek i zweryfikuje zamieszkanie dziecka w obwodzie szkoły.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

 

Rekrutacja na wolne miejsca

Termin: od 10.04.2017 r. do 19 kwietnia 2017 r. godz. 12:00
Zasady: rekrutacja na wolne miejsca
Wypełniony w systemie elektronicznym wniosek rekrutacyjny należy wydrukować i podpisany przez rodziców dostarczyć do szkoły podstawowej. Wniosek składamy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin: od 20.04.2017 r. godz. 14:00
Etap: rekrutacja na wolne miejsca –  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin: od 21.04.2017 r.  do 25.04.2017 r. godz. 14:00
Etap: rekrutacja na wolne miejsca – potwierdzenie woli
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie szkoły.

Termin: od 26.04.2017 r. godz. 14:00
Etap: rekrutacja na wolne miejsca –  listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych.
Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Data utworzenia/modyfikacji wpisu: 26 marca 2017