Rekrutacja do klasy I

Od dnia 12 lutego 2018 r. rozpoczynają się zapisy  uczniów do klasy I.

Zapisy do klas pierwszych  prowadzone będą z wykorzystaniem systemów informatycznych. System rekrutacji  elektronicznej pod adresem

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin

 

1.Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 12 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r

Na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej zapisujemy dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły tj. Betonowa, Ciepła, Cukrownicza,  Dzierżawna ,Gazowa – strona parzysta od nr 6a, do 8, Kawia,  Krochmalna, Lubelskiego Lipca 80 od Stadionowej do Cukrowniczej,  Nadłączna strona parzysta od 2 do 8b,  Przeskok, Radzikowska, Spółdzielcza, Widok,  Włościańska

  • wszystkie dzieci urodzone w roku 2011 r.
  • dzieci z roku 2012 po odbyciu rocznego przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego.

Zasady: Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
Aby dokonać zgłoszenia w systemie informatycznym należy wcisnąć przycisk Zgłoś kandydaturę. Po wpisaniu nr PESEL system sprawdzi, czy Państwa dziecko zameldowane jest w obwodzie szkoły i pozwoli uzupełnić wniosek zgłoszeniowy.
Jeżeli numer PESEL dziecka nie jest ujęty w rejestrze systemu informatycznego (dziecko nie jest zameldowane w Lublinie) należy pobrać czysty wniosek, wydrukować go i wypełnić.
Wypełniony i podpisany wniosek zgłoszeniowy należy dostarczyć do szkoły obwodowej, która rozpatrzy wniosek i zweryfikuje zamieszkanie dziecka w obwodzie szkoły.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 2 marca 2018 r. o godz. 12:00.

 

2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 5 marca 2018 r,. godz. 8:00 do 14 marca 2018 r., godz. 14:00
Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (szczegóły poniżej).

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 16 marca 2018 r. o godz. 12:00

Od 16 marca 2018 r. do 21 marca 2018 r., godz. 12:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”

22 marca 2018 r., o godz. 14:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Uwaga:  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny tzn., iż kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. /Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/.

 

 

 

Data utworzenia/modyfikacji wpisu: 7 lutego 2018