Rekrutacja do szkół podstawowych

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin/News

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach:
a)  ogólnodostępnych,
b)  integracyjnych.

Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem
Termin: od 27 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.
Zasady: Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

Termin: od 10 kwietnia 2017 r. (godz. 8:00) do 19 kwietnia 2017r. (godz. 12:00)
Rekrutacja na wolne miejsca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data utworzenia/modyfikacji wpisu: 26 marca 2017