Najnowsze aktualności

Szkoła Podstawowa nr 17 prowadzi zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego.

Szanowni Rodzice, do szkoły małej, ale kreatywnej i twórczej, w której każdy uczeń jest najważniejszy i rozpoznawany, zapraszamy kandydatów do klasy pierwszej. Codziennie  czekamy na Państwa w  Szkole Podstawowej nr 17 przy ulicy Krochmalnej 29. Tylko tutaj: Bogata oferta darmowych zajęć pozalekcyjnych Współpracujemy z WSEI, KUL, UMCS Programujemy (lego roboty, ozoboty, photony) Gramy w szachy Gramy w […]

Wyniki konkursu recytatorskiego

Spotkanie edukacyjno-informacyjne

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie Rysa realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin  powierzone przez Wydział Zdrowia I profilaktyki Urzędu Miasta Lublin pt. „Realizacja działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży mieszkającej w obszarach szczególnego ryzyka” oraz „Rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu […]

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Ogłoszenie

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. świetlica i biblioteka szkolna przystąpiły do akcji charytatywnej organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż pn. ,,Gorączka złota”. Do skarbonek PCK wrzucamy monety o nominale 1, 2, 5 gr. Skarbonki umieszczone są przed świetlicą szkolną, w bibliotece oraz w pokoju nauczycielskim. Akacja trwa do 15 czerwca 2019 r. Zebrane pieniądze PCK przeznaczy na kolonie […]

Innowacje programowo-metodyczne w Szkole Podstawowej nr 17

O ciekawych inicjatywach Szkoły Podstawowej nr 17 znaleźć można informację na oficjalnej stronie Miasta Lublin. Realizujemy innowacje programowo metodyczne oraz szereg ciekawych zajęć pozalekcyjnych. https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/innowacje-programowo-metodyczne-w-szkole-podstawowej-nr-17,360,1082,1.html

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Lublin

Szanowni Państwo,zbliża się czas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkół ogólnokształcących i zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2019/2020, obejmujące również planowaną liczbę miejsc i oddziałów znajdują się pod następującymi linkami: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-liceow-ogolnoksztalcacych,349,1082,1.html https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych,351,1082,1.html

Zajęcia terenowe z przyrody – Doliną rzeki Bystrzycy

W ramach koła przyrodniczego odbywają się zajęcia terenowe Doliną rzeki Bystrzycy. Poznawaliśmy i badaliśmy Bystrzycę jako przykład rzeki przepływającej przez tereny zurbanizowane.W ramach zajęć udało nam się dokonać z zachowaniem bezpieczeństwa kilku interesujących pomiarów, mianowicie: – szerokość koryta rzeki, głębokość koryta, prędkość przepływu rzeki. Nadto oceniliśmy przejrzystość wody w rzece, czystość koryta rzecznego, siłę nurtu rzeki, […]

Witaj Wiosno !

21 marca Uczniowie Naszej Szkoły uroczyście przywitali Wiosnę.Uroczystości rozpoczęły się teatrzykiem kukiełkowym pt. „Dwie Dorotki” przygotowanym przez uczniów świetlicy. Przygotowanie kukiełek, dekoracji oraz inscenizacji odbyło się pod kierunkiem pani Barbary Garbackiej w ramach realizacji innowacji „Teatrzyk kukiełkowy w świetlicy”. Uczniowie oddziału przedszkolnego pod kierunkiem pani Eweliny Katy zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie w montażu słowno-muzycznym pt. […]